A New Hope voor de samenleving

Geplaatst op 24 oktober 2016

Voor het vak 'Kunst, Cultuur en Maatschappij' hebben Daisy Lima Mosso en ik onderzocht hoe de Amerikaanse maatschappij van de jaren '70-'80 weerspiegeld wordt in Star Wars Episode IV - A New Hope en hoe deze film vervolgens de burgers heeft beïnvloed.    In 1977 kwam de film Star Wars Episode IV: A New Hope in de bioscopen en het werd meteen een hit. Massaal kwamen er allerlei groeperingen op die zich identif...

Read More


Een bekend gezicht in de krant!

Geplaatst op 11 juli 2016

Hier is een foto van mij te zien bij een advertentie van CAPSLOC. Dit is een theater in Capelle a/d IJssel waar ik mijn boekpresentatie van 'Gedachtenstromen' heb gehouden tijdens het evenement sPEAK. sPEAK is een maandelijks terugkomend evenement waar dichters, schrijvers of andere artistiekelingen hun kunsten kunnen vertonen.

Read More


Let it be – Een uiteenzetting van Martin Heideggers techniekfilosofie

Geplaatst op 11 juli 2016

Dit essay is geschreven tijdens het tweede jaar van mijn studie filosofie voor het vak 'Vragen naar Techniek' juni 2016 ‘Ze beschikten over hulpmiddelen die in vroeger tijden slechts ten dienste stonden aan de Goddelijke Voorzienigheid en daarmee wijzigden ze het grillige patroon van de regenbuien, versnelden ze de cyclus van de oogst, verwijderden ze de rivier van de plaats waar hij altijd had gelegen en verplaatsten hem, compleet met zijn ...

Read More


Van de nood een deugd maken – Een reflectie op Arnold Gehlen

Geplaatst op 11 juli 2016

Dit essay is geschreven tijdens het tweede jaar van mijn studie filosofie voor het vak 'Vragen naar Techniek' in juni 2016 Voor ik de gevraagde termen ('ervaringen uit tweede hand' en 'moraal uit tweede hand') van Gehlen uit kan leggen, zal ik eerst wat context moeten schetsen over zijn denkbeelden zodat ik langzaam naar de ‘ervaringen uit tweede hand’ kan toewerken. Max Scheler, een grote inspiratiebron van Gehlen, schrijft dat de ...

Read More


De juiste ingrediënten om te betoveren – Een reflectie op Max Weber

Geplaatst op 11 juli 2016

Dit essay is geschreven tijdens het tweede jaar van mijn studie filosofie voor het vak 'Vragen naar Techniek' in juni 2016 Weber schrijft dat de wetenschappelijke vooruitgang een prominente rol speelt in het intellectualiseringsproces. Daarmee bedoelt hij het proces dat al sinds het ontstaan van de mensheid aan de gang is, namelijk het proces waarin we steeds meer uitvindingen doen en steeds meer kennis over/aan de wereld ontlenen. We leren ...

Read More


Het verhaal achter ‘Gedachtenstromen’ (Een artikel geschreven voor ‘De Feniks’)

Geplaatst op 1 mei 2016

Dit artikel is geschreven in opdracht van 'De Feniks', de schoolkrant van het Emmauscollege, januari 2016 Mijn naam is Ruby Knipscheer en ik ben negentien jaar oud. Ik ben tweedejaars filosofiestudente aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2014 heb ik op het Emmauscollege mijn VWO diploma gehaald. Het is altijd mijn grootste droom geweest om schrijfster te worden. Vanaf mijn zesde levensjaar heb ik al gezegd dat ik later een boek zou ...

Read More


Filosofie studeren in Rotterdam (Een artikel geschreven voor ‘De Filosoof’)

Geplaatst op 1 mei 2016

Dit artikel is geschreven in opdracht van 'De Filosoof' een blad van de Faculteitsvereniging van Utrechtse  Filosofiestudenten voor het departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht, nummer 66, februari 2015 In filosofie is het sleutelwoord twijfelen. We betwijfelen alles, zelfs filosofie zelf, zoals Wittgenstein die filosofie en zijn eigen boek eigenlijk onzin noemt. Het enige wat ik nooit ben gaan betwijfelen, maar ...

Read More


Openen en dichten door middel van poëzie

Geplaatst op 1 mei 2016

Het volgende artikel is geschreven als opdracht voor mijn studie, december 2015 Poëzie heeft altijd een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ik ben iemand die heel veel piekert en nadenkt en niet weet hoe ze die gevoelens moet uiten. Daarom woedt er binnen in mij altijd een orkaan van gedachten en gevoelens. Ik ken geen andere manier om deze gevoelens te uiten dan door middel van dichten. Tijdens het schrijven van poëzie doen ...

Read More


Vooruitgang is niet voor één gat te vangen

Geplaatst op 1 mei 2016

Het volgende essay is geschreven als opdracht voor mijn studie, september 2015 Het vraagstuk naar vooruitgang binnen de filosofie Tijdens een college metafysica van Tim de Mey bespraken we de tekst ‘Holes’ van David en Stephanie Lewis. Deze tekst is een verslag van een discussie tussen Argle en Bargle over wat een gat nu precies is. Argle definieert een gat als een omranding en moet zijn definitie steeds iets bijstellen om de aanvallen ...

Read More


Aanstekelijke Waanzin (Een artikel geschreven voor Twijfel)

Geplaatst op 1 mei 2016

Dit artikel is geschreven in opdracht van Wijsgerig Faculteitsblad Twijfel en verschenen in Editie 11 'Waanzin', Maart 2016. In dit artikel wordt de waanzin besproken aan de hand van het personage 'The Joker' uit de film 'The Dark Knight' van Christopher Nolan (Dit artikel bevat spoilers!) ‘Madness is like gravity. All it takes is a little push.’ – The Joker, The Dark Knight  The Joker is de personificatie van waanzin. Men kan zijn ...

Read More