Month

Your search for 07/2016 returned 4 results.


Een bekend gezicht in de krant!

Hier is een foto van mij te zien bij een advertentie van CAPSLOC. Dit is een theater in Capelle a/d IJssel waar ik mijn boekpresentatie van 'Gedachtenstromen' heb gehouden tijdens het evenement sPEAK. sPEAK is een maandelijks terugkomend evenement waar dichters, schrijvers of andere artistiekelingen hun kunsten kunnen vertonen.

Read More


Let it be – Een uiteenzetting van Martin Heideggers techniekfilosofie

Dit essay is geschreven tijdens het tweede jaar van mijn studie filosofie voor het vak 'Vragen naar Techniek' juni 2016 ‘Ze beschikten over hulpmiddelen die in vroeger tijden slechts ten dienste stonden aan de Goddelijke Voorzienigheid en daarmee wijzigden ze het grillige patroon van de regenbuien, versnelden ze de cyclus van de oogst, verwijderden ze de rivier ...

Read More


Van de nood een deugd maken – Een reflectie op Arnold Gehlen

Dit essay is geschreven tijdens het tweede jaar van mijn studie filosofie voor het vak 'Vragen naar Techniek' in juni 2016 Voor ik de gevraagde termen ('ervaringen uit tweede hand' en 'moraal uit tweede hand') van Gehlen uit kan leggen, zal ik eerst wat context moeten schetsen over zijn denkbeelden zodat ik langzaam naar de ‘ervaringen uit tweede hand’ kan ...

Read More


De juiste ingrediënten om te betoveren – Een reflectie op Max Weber

Dit essay is geschreven tijdens het tweede jaar van mijn studie filosofie voor het vak 'Vragen naar Techniek' in juni 2016 Weber schrijft dat de wetenschappelijke vooruitgang een prominente rol speelt in het intellectualiseringsproces. Daarmee bedoelt hij het proces dat al sinds het ontstaan van de mensheid aan de gang is, namelijk het proces waarin we steeds meer ...

Read More