Month

Your search for 05/2016 returned 7 results.


Het verhaal achter ‘Gedachtenstromen’ (Een artikel geschreven voor ‘De Feniks’)

Dit artikel is geschreven in opdracht van 'De Feniks', de schoolkrant van het Emmauscollege, januari 2016 Mijn naam is Ruby Knipscheer en ik ben negentien jaar oud. Ik ben tweedejaars filosofiestudente aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2014 heb ik op het Emmauscollege mijn VWO diploma gehaald. Het is altijd mijn grootste droom geweest om schrijfster te ...

Read More


Filosofie studeren in Rotterdam (Een artikel geschreven voor ‘De Filosoof’)

Dit artikel is geschreven in opdracht van 'De Filosoof' een blad van de Faculteitsvereniging van Utrechtse  Filosofiestudenten voor het departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht, nummer 66, februari 2015 In filosofie is het sleutelwoord twijfelen. We betwijfelen alles, zelfs filosofie zelf, zoals Wittgenstein die filosofie en zijn ...

Read More


Openen en dichten door middel van poëzie

Het volgende artikel is geschreven als opdracht voor mijn studie, december 2015 Poëzie heeft altijd een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ik ben iemand die heel veel piekert en nadenkt en niet weet hoe ze die gevoelens moet uiten. Daarom woedt er binnen in mij altijd een orkaan van gedachten en gevoelens. Ik ken geen andere manier om deze gevoelens te ...

Read More


Vooruitgang is niet voor één gat te vangen

Het volgende essay is geschreven als opdracht voor mijn studie, september 2015 Het vraagstuk naar vooruitgang binnen de filosofie Tijdens een college metafysica van Tim de Mey bespraken we de tekst ‘Holes’ van David en Stephanie Lewis. Deze tekst is een verslag van een discussie tussen Argle en Bargle over wat een gat nu precies is. Argle definieert een gat ...

Read More


Aanstekelijke Waanzin (Een artikel geschreven voor Twijfel)

Dit artikel is geschreven in opdracht van Wijsgerig Faculteitsblad Twijfel en verschenen in Editie 11 'Waanzin', Maart 2016. In dit artikel wordt de waanzin besproken aan de hand van het personage 'The Joker' uit de film 'The Dark Knight' van Christopher Nolan (Dit artikel bevat spoilers!) ‘Madness is like gravity. All it takes is a little push.’ – The ...

Read More


Mijn Zwakke Plek

Bij jou voel ik me gelukkig, bij jou voel ik me thuis, jij bent als een warme badkuip als jij mij omringt (zelfs zonder je armen te gebruiken).   Als ik je aanschouwburg, weet je mij te raken. Oh, wat ben je mooi, aan jou ben ik vercoolslingerd, ik zweer dat ik het meent.   Anderen zien jaloers groen-wit-groen, ik ...

Read More


Alles en Niets

We hebben gepraat over alles en niets. Voornamelijk niets, het voelde als alles.   Nu moet ik kiezen. Het is alles of niets. Ik bid dat alles niet niets zal verworden.   Meer nog hoop ik nu dat het niets dat ik vrees mij nu niet bedriegt door alles te lijken.

Read More